Saturday, June 15, 2024

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸၼ်ႉသုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်

Must read

တႃႉဢၢႆႈလူၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၵွပ်ႈပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢႃယုၵေႃႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးၺီႇလၢၼ်ႇ ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တီႈယူႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တႃႉဢၢႆႈလူၼ်း ဢၼ်လုတ်ႈပဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၽႂ်” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈထတ်းသၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈယူႇၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တႃႉဢၢႆႈလူၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃး တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA မီးၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းတပ်ႉဝႃႉ ပဵၼ်ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင်၊ ၵႅမ်လူင်းမႃး ပဵၼ်တႃႉဢၢႆႈလူၼ်း၊ ၸၢဝ်ႉၸူင်းတၢင်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆႉ ၵႆႉမီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၽူႈမီးၸၼ်ႉယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ယူႇတီႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းယူႇ၊ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸုမ်းဝႃႉတေဢွၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸွမ်းၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ သူၼ်းဢီးၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းဝႃႉတႄႉ ယင်းဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း