Tuesday, June 18, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈႁႃသိုၵ်း RCSS

Must read

ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ သွၵ်ႈတဝ်ၶူၼ်ႉႁႃ သိုၵ်း RCSS/ SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးထႅင်ႈ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 2-3 တပ်ႉၵွင် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ဢူပ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင် 1 ၸူဝ်းမူင်းပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင် 1 ၸူဝ်းပၢႆၵူၺ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵႃႈလႆႈ ၶႄတူဝ်ၶိုၼ်းသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸီႉၼႄးၸုမ်းႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၼႃႈတီႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမၵ်း မၼ်ႈသင်ၵၼ်ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၼႆႉပဵၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်း ႁဝ်းတိုၼ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇၵူႈတီႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/07/2018 မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင် လႄႈ တၢင်း ၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ် သွၵ်ႈတဝ်ႁႃသိုၵ်းတႆးထႅင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယူႇသေတႃႉ သင်ဝႃႈ တုမ်ႉၺႃးၵၼ်ၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတေငိူင်ႉဝႄႈ သင်ဝႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇသွၵ်ႈ တဝ်ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈငိူင်ႉဝႄႈလႆႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ ၼႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ မိူဝ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉမႃးထႅင်ႈယူႇလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တင်းပွႆႇၶဝ်မိူဝ်း တင်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်းယူႇၶႃႈ” ၼႆ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၵေးသီး ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈသိုၵ်း RCSS တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9-12 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 8 တပ်ႉၵွင် ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ သွၵ်ႈယိုဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆး၊ ပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 700 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ။ သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၼႄးပူၼ်ႉပႅၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ ၵႆႉၵႆႉႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း