Saturday, June 15, 2024

CSSU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းတူၺ်းၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်

Must read

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ SSPP တူၺ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 21/07/2018 ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Committee for Shan State Unity ( CSSU) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈတူၺ်းၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈ လိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈသူၼ် ႁႆႈၼႃးသေ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇတီႈလွတ်ႈၽေး လႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်းယဝ်ႉလီမွင်ၸႂ်တႄႉတႄႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၽွင်းႁဵတ်း ႁႆႈႁဵတ်းၼႃး ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ ၸိူဝ်းၶဝ်တေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇတႄႉတႄႉၸိူဝ်း ၼႆႉ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႆးတေႃႇတႆးမီး ပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလီပဵၼ် ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉလႆႈပၢႆႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းယိင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉတႄႉ ႁၼ်ယဝ်ႉလီယိၼ်းၶေႃးၶူမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေ  ၵတ်းယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇသႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၸဝ်ႈ တူၺ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢေးလူၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

တင်ႈဢဝ်ဝူင်ႈတီႈ 3 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ ႁဵင်ပၢႆ၊ RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၸုမ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ မႃးယိုဝ်းၶဝ်ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ SSPP တႄႉဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း