Sunday, July 14, 2024

ၽူႈၼမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလူမ်ႉ/ ၽူးၼမ်းဝႃႉ ပဵၼ်လူမ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မူႇတူးသေးၽူဝ်း ၶွင်ႉလူမ်ႉမိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဝႃႉသမ်ႉ ၵႂႃႇပဵၼ်လူမ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ/ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ဝၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ တၢင်တူဝ်ၸုမ်းလူင်း လၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းသေ ၶိုၼ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶွင်ႉလူမ်ႉတီႈႁူဝ်ၶိုၼ်ႈလႆ ျၶဵင်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ဢူးပဝ်းယဵဝ်ႇယီႉ ဢႃယု 74 ပီ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်လူမ်း မဝ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၺီႇလၢၼ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းဝႃႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢေႊရႃႊဝတီႊဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ လီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉမႆႈၵေႃႈတေပႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉ(ရႃႇသီႇဢုတု) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တင်း တီႈဝႃႉႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႈ ၵၼ်ဝႆႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵၢၼ်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢီႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တူဝ်ပဝ်းယဵဝ်ႇယီႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း၊ ၸၢဝ်းၵေႃႇဢၢင်း လႆႈတၢင်တူဝ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်း ၵႂႃႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း 11-16/07/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း