Tuesday, June 18, 2024

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈၸၢတ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈၸၢတ်ႇ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 2 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၸၵၶ 12 (ၵေႃႉၵရိတ်ႉ) ၶလရ 230 တင်း ၶမယ 547 ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႃး 19 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေၵႂႃႇလၢဝ်ႇၵၢႆး။ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈမၢႆလၵ်း 197/1-197/2 ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ-သႅၼ်ဝီ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း ဢိူင်ႇၼႃးသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း 19 လမ်း။ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးလမ်းထူၼ်ႈ 14 ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လၢၵ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းႁၢတ်ႇသႂ်ႇၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 လင် ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၶိၼ်ႇၶၢၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ဢူးဢၢႆႇထုၼ်း ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင် ဢိူင်ႇပဵင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းဢူး တိၼ်ႇမွင်ႇလၢတ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၸွမ်ႁိူၼ်း။ ႁိူၼ်းဢူးတၢၼ်းသူဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၼ်ႇႁိူၼ်းတႅၵ်ႇ 2 ဝႂ်၊ ႁိူၼ်းဢူးဝိၼ်း ၼၢႆႇ တိူဝ်ႉၺႃးႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ၊ ႁိူၼ်းဢူးမွင်ႇမိၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးႁွင်ႈမိုဝ်ႉလႄႈ ႁိူၼ်းလုင်းဢၢႆႈထုၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးၸွမ်ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ႁွင်ႈယႃၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ 5 ၵမ်း။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇတႅတ်ႉဢွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈသူပ်းသိၵ်ႇၵႂႃႇ မွၵ်ႈ (2 CM) မွၵ်ႈငွၵ်းမိုဝ်း လႄႈ ၶဵဝ်ႈႁၵ်း 5 သိၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈ ၵွင်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းႁိမ်းၼၼ်ႉ သင်ၶဝ်ယိုဝ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၵႂႃႇလူး ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈ ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈႁဝ်းတေဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီး ထႅင်ႈလွင်ႈၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇပွမ်းဢၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း