Thursday, July 18, 2024

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉလႄႈၸုမ်း ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ လွင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈၾၢႆႇၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ 

Must read

ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ / ယိင်းၸၢမ်ၽူၺ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊ  ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းလႅင်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ  ပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်လႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Green Lotus၊ CMN၊ Hydroques၊ Banyan Green Service 4 ၸုမ်းႁူမ်ႈ ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မႃးသပ်းလႅင်း လွင်ႈဢၼ် လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉ  ပုၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ    ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉၶူင်း  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။

တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၼၼ်ႈ မီးၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၾၢႆႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း။

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်လၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၵၢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝတေႉ တေဢႄႇလိူဝ်ဢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယူႇ ။ပေႃးဝႃႈတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉတႃႇဝဵင်းလႂ်ဝဵင်းၼၼ်ႉတေႉ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်တေလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းမၼ်းတေဢမ်ႇ ၼမ်ပဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇတဵင်ၾၢႆ။   သၢႆၼမ်ႉဢၼ်ၶဝ်လူင်းထတ်း ၼၼ်ႉတေႉပဵၼ်သၢႆၼမ်ႉၶူင်း ၊ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ပႃႈၼိူဝ်ၶူဝ်တႃႈၵေႃႈ ၊ တၢင်းလၢင်းၶိူဝ်းတႄႉတေပဵၼ် ပႃႈၼိူဝ်လႄႈပႃႈတႂ်ႈ  တႃႈသၢင်း ။  ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းဝႃႇၼု ၸုမ်းၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း

ပေႃးတေၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ  မီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆ  ၼၢင်းဝႃႇၼု ၸုမ်းၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း လၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ တႄႉ မိူၼ်ၶဝ်မႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄႉၼမ်း ၸၢၵ်ႈၶဝ်(Promotion)  ၸၢၵ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸၢၵ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇပၼ်ၾႆး ၊  ၸၢင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တီႈၼမ်ႉၶူင်း ၊ ၸၢၵ်ႈၶဝ်ၼႆႉတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းလႄႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇႁဵတ်းၾၢႆၼမ်ႉ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၼႃႇ။ ပေႃးတူၺ်းတႄႉ   ၶဝ်ၵေႃႈပႆႇလႆႈလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈသင် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ။ သင်ၶဝ်တေမႃးႁဵတ်းတေႉ ၶဝ်တေလႆႈ သပ်းလႅင်းၼႄၵူၼ်းမိူင်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။ လွင်ႈ ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းပႆႇႁူႉၵၼ်ၶႃႈ။   ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်မႃး လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်တဵင်ၾၢႆမႄႈၼမ်ႉမႃးယူႇတႃႇသေၼႆႉၵေႃႈယင်း တိုၵ်ႉႁူႉမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

 

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေတဵင်ၾၢႆ ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ 6 တီႈ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 4 တီႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် 1 တီႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ 1 တီႈ။ တႃႇတေႁဵတ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ   တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇတင်း ၶွမ်ႊပၼီႊထႆးဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း