Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 50 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်မၢၵ်ႇမိူဝ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း ထိုင် 2:30 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မူႇၸေႊ၊ ပၢင်ႇၶမ်း၊ ပၢင်ႇ သၢႆးလႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း လုၵ်ႉဢဝ် တိၼ်လွႆ ထိုင် ၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမျၢတ်ႉဢွင်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢွၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း တီႈလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ လွႆမႃးသေ လႆႈႁၼ်ယုၵ်းယၵ်းဢၼ်ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၸွမ်းသၢႆတၢင်း တေႃႇႁွတ်ႈထိုင် ၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈၼႄၵၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈႁဝ်းသေၵႂႃႇ ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ တႄႇဢဝ်တိၼ်လွႆ ထိုင် ၼိူဝ်လွႆ သၢမ်သိပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ပႃးထူင်ၵႂႃႇသႂ်ႇယုၵ်းယၵ်း တင်းမူတ်း 250 ထူင်၊ ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း တႄႇဢဝ်တိၼ်လွႆထိုင် ၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းပႃး ပဵၼ်တီႈပဵၼ်တီႈဝႆႉ။ ယုၵ်းယၵ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ၵႂႃႇၵွင်ဝႆႉ ပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈယွၼ်ႉဝႃႈ ယုၵ်း ယၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉယမ်းဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆမိူဝ်းဝႆႈသႃ ထၢတ်ႈၵွင်းမူး တီႈၼိူဝ်လွႆသၢမ် သိပ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ယုၵ်းယၵ်းပေႃးတေဢမ်ႇမၢၵ်ႇမိူဝ် ဝုၺ်ႇႁင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း မေႃႁၵ်ႉသႃႁဵတ်းလွင်ႈ မူတ်းသႂ်ၵၼ်သေၵမ်းၼႆ ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇလၢတ်ႈ။
ၸၢႆးမျၢတ်ႉဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ဝႆႉ။ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈၵႂႃႇလႄႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးၽႅၼ်တေၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။ တေၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ တႄႇၵွင်းမူး တီႈၼိူဝ်လွႆသၢမ် သိပ်းဝႆႉသူႇၼိုင်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေမႃးၸွႆႈတေႃႉမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ၊ သၢႆးလႄႈ ၼမ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်လွႆၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တေႃႈလဵဝ် တီႈလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်း ၶိုၼ်ႈၵူၼ်းလူင်း ယူႇၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁဵတ်းပၢႆႉယႂ်ႇသေ တိတ်းဝႆႉ ႁၢမ်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယုၵ်းယၵ်း ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းလူင်းမႃးၶိုၼ်း၊ သင်ဝႃႈ ယုၵ်းယၵ်းၼမ်ၼႆ မိူဝ်ႈၼႃႈမႃး ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းႁဝ်းတေလူႉႁၢႆၵွႆသေ ဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်းၶႃႈတေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း