Sunday, July 14, 2024

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

Must read

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ လႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈၽဝ်ယႃႈ တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၽဝ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ၽွင်းငမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း။ ၵူႈပီတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်မႃးၽဝ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉ။ တီႉလႆႈယႃႈလမ် 7 ၸွႆႉ (76) ၵျၢပ်ႈ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ (15.405) ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈမႃႉ(213,905) မဵတ်ႉ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ(240) ၵေႃႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးႁၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸွမ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ႁဝ်းၶႃႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းႁူင်း တိုတ်းယႃႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေမူၼ်ႉမႄးပူၵ်းပွင်တၢင်းယၢမ်ႈလီၶိုၼ်ႈမႃး၊ ႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်းသေပိုတ်ႇၵႂႃႇ၊ မၢင်ပီၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ႁူင်း တိုတ်းယႃႈမီးပဵၼ်လၢႆလၢႆပၢင်ၵေႃႈမီး”ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ မူၼ်ႉမႄးပူၵ်းပွင် တၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸၢႆး( 1,631) ၵေႃႉ။ ယိင်း (26) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ တင်းမူတ်း 1,657 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 90 ပွၵ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸၢႆးယိင်း တင်းမူတ်း 13,852 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢႆ 1 တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢုပ်ႇၶႆႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်း ၵမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း