Sunday, June 4, 2023

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ မႄႈမၢၼ်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉတေႃႊလိူဝ်ႊ

Must read

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 2 ပီ လူင်းတႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ(ပုမ်ယႂ်ႇ) တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 2 ပီလူင်းတႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ (ပုမ်ယႂ်ႇ)၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း Royal Taungyi Hotel၊ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈယေးငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးထုၼ်းဢူး ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်မႃး ငိုၼ်း တႃႇၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 2 ပီလူင်းတႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ( ပုမ်ယႂ်ႇ) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တင်း ၾၢႆႇယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉၼႆႉ တေမီးႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸုမ်းၾၢႆႇတူၺ်းလူမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 2 ပီ လူင်းတႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တွၼ်ႈ တႃႇ ၵၢၼ်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ငိုၼ်းလိူၼ်။ 1 ၵေႃႉ 15,000 ပျႃး တေႃႇလိူၼ် ၶူင်းၵၢၼ်တေတႄႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2019 တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း