Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း   မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတႆၢ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း    တၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 2:30 မူင်းဝႆၢးဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 33 ဢဵၼ် ႁႅင်း မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ပၵ်းသဝ်းတီႈလွႆတီး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လွႆၸေး တင်း ပၢင်ႇၼွင်  ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 15 လၵ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉၸူဝ်ၶၢဝ်း လႄႈတင်း  ၽူႈၵွၼ်းသႆၢသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ       ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ သြႃႇၶျႅင်ႇထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ။  ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ ၸၼ်ႉႁူဝ် သိုၵ်းလူင် 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၸၼ်ႉၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် 1 ၵေႃႉ   တၢႆထင်တီႈ ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ        ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ။ ထိုင် မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း တၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း သြႃႇၶျႅင်ႇၼၼ်ႉ   ၶိုၼ်းယိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆၢ  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆတီး ပွတ်းတၢင်းလွႆၸေး ဢၼ်ဝႃႈ  ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵႆႁဝ်းၶႃႈ ဢိတ်းဢိတ်း ။ ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ ယွၼ်ႉ လုၵ်ႈတပ်ႉၶဝ် လၵ်ႉပၢႆႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်း သိုၵ်းမၼ်းၵႂႃႇႁႃ ။ ႁႃဢမ်ႇႁၼ်သေ ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈမႃး ၊ ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်ၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉ ယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ – ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်တႄႉ လူဝ်ႇ ဢဝ်မႂ်းတၢႆဢိူဝ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢွၼ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ  သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶဝ် သမ်ႉတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇတၢင်း ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တီႈတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်းသွင်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ တပ်ႉၶလယ 33 တီႈၶူဝ်တုမ်း တင်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ၶိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း