Monday, May 20, 2024

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ! ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇၼႄပလိၵ်ႈၽွင်းၺႃးၵူတ်ႇထတ်း

Must read

တႄႇလိူၼ်ၼႃႈဝၼ်းတီႈ 1/07/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၸပ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။

Photo By – Prachachat

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၊ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵပ်းသၢၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းတူၼ်ႈတေႃၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်တင်းသၢမ်မိူင်း တင်ႈသုၼ်ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် OSS ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 30/06/2018 ၼႆႉ။ ဝၢႆးသေၼႆႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/07/2018 ၼႆႉၵႂႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလၢႆ ၾၢႆႇသေ တေၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ် တဵမ်ထူၼ်ႈဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် Passport၊ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ဝီႊသႃႊ၊ ဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး မိူဝ်ႈၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈၶဝ်ယွၼ်းတူၺ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၸၢင်ႈလႆႈၼႄပိူၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ ႁဝ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းမၢႆမီႈၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ မီးတူတ်ႈတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 5,000 – 50,000 ၿၢတ်ႇလႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈယွၼ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ပီ။ တွၼ်ႈတႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈ သင်ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆ တေၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 10,000 – 100,000 ၿၢတ်ႇ တေႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ သင်ႁဵတ်းၽိတ်းယဝ်ႉႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈၼႆၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 1 ပီ မႂ်ငိုၼ်း 50,000 – 200,000လႄႈ တေၺႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁႅင်း ၵၢၼ် 3 ပီ ။ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင် MOU ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း