Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢႆႉလၢႆႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး ဢၼ်မႃးပုတ်ႈတႅၼ်းႁပ်ႉၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၵၢၼ်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 18/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်လႃႉဢူးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉမ 66 သေမႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းမီးယူႇတီႈ ၼႃႈသိုၵ်း ၼႆသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပႆႇၸၢင်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈမႃးတႅၼ်းတၢင်တၼ်းႁဵင်း တီႈယူႇၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇၼႆႉ တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး ၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၵၢၼ်သေ ၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမ 33 ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ဝႃႈၼႆ။

ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး လႆႈၶၢႆႈပုတ်ႈတီႈယူႇ ၵၼ် ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မီး 2 ပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸူဝ်းမူဝ်းဢွင်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽွင်း လူင် ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတၼ်းႁဵင်း တၼ်းလႆႈပီပၢႆၵူၺ်း လႆႈထုၵ်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ သေ ဢဝ်ၸဝ်သိုၵ်းလူင် ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇ မႃးပုတ်ႈလိူဝ်ၼႆႉ သမ်ႉၶၢႆႉထႅင်ႈ တီႈယူႇတၼ်းႁဵင်း ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇသေ တေႃႈလဵဝ် သမ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး မႃးတႅၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၽူႈတႅၼ်း 143 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသမ်ႉ 113 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo : Shan State Parliament

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း