Saturday, May 25, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း လၵ်ႉသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၺႃးတီႉၺွပ်း 10 ပၢႆ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးတီႉၺွပ်းႁွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း 10 ပၢႆ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

လုင်းၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၶပ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈပဵၼ်ထႅဝ်သေ တေၶဝ်ႈဝဵင်းမႃး။ ထၢင်ႇတႄႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႅပ်ႈမဝ်းယႃႈၵၼ်မႃးသေ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးယူႇ လွင်ႈတီႉၺွပ်းၸိူင်ႉၼႆ။ ၸုမ်းဢၼ်မႃးတီႉၺွပ်းသေႁွင်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လွႆတႆးလႅင်းၼႆဝႃႇ။ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းႁွင်ႉ ၵႂႃႇၼႆႉ တႃႇၵႂႃႇၽႅတ်ႈယႃႈ/တိုတ်းယႃႈပၼ်ၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇ RCSS/SSA ၵေႃႈဢမ်ႇ လႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈ Website တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်လွႆတႆးလႅင်းတႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆ၊ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ပွတ်းမွၵ်ႇမႆႇယူႇ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သေ လၢတ်ႈတႄႉ လီဢိူဝ်ႈ။ သင်ဢမ်ႇမီး ၸိူင်ႉၼႆ လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယမ်ႈၶဝ် တေဢမ်ႇလီမႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၼႆႉ ႁၵ်ႉလုၵ်ႈသေ ဢမ်ႇ သိူဝ်းလႃႇသိူဝ်းပွင်ႉ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ဢွၼ် ၵၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉလူင်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 7 ၊ ၸၼ်ႉ 8 ၊ ၸၼ်ႉ 9 ၊ ၸၼ်ႉ 10 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇ တူၺ်းၼႃႈၶဝ်ပေႃးၽိူၵ်ႇၸႄႉပႄႉ၊ ၸႂ်ၶေႃးပေႃးဢမ်ႇလီ”-ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယု ပႃႈတႂ်ႈ 18 ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈတင်းၼမ်။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇသူႇသမ်းၵိၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ ၸွမ်းလွႆၸွမ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမႃႉၼမ် ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ငၢႆႈ 1 မဵတ်ႉ 200 ပျႃး၊ မၢင်သႅၼ်း 2 မဵတ်ႉ 500 ပျႃး ယွၼ်ႉ ၼၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉလႅဝ် ပႅတ်ႈလၢႆတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း