Wednesday, July 17, 2024

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ တိင်ႉသျီးၵျုင်း(တိန့်ရှီးကျွင်း) တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ (ASEAN) ႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ တႃႇတေယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းၵၢၼ် ငၢၼ်း ဢၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေတိူဝ်းမီး လွင်ႈၸမ်ၸႂ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇလႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ၽွင်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တိုၵ်းယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉႁႅၼ်း သိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်း ဝဵင်းမွင်ႇတေႃး လႅၼ်လိၼ်မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ ယူႇသဝ်းယူႇၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 တေၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ မိူင်းၶႄႇ လႆႈၶဝ်ႈယူႇၵၢင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ် – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း