Wednesday, July 17, 2024

ပီၼႆႉ ၾူၼ်လိူင်ႇၼႃႇလႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းသူၼ်ၼဝ်ႈပႅတ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵဵပ်းၶၢႆ

Must read

ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၸဝ်ႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မေႊလႄႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ပၢင်တရႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵတ်ႇပီ၊ မၼ်းဢႃႇလူး၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလူႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵဵပ်းၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈ ၼမ်ႉၼဝ်ႈပႅတ်ႈ။

ၶၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 4 -5 ႁဵင်ပျႃး။ ၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇ၊ လိူၼ်ႁႃႈ သွၼ်းၼမ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈတိုၵ်ႉမီး 300 ပျႃးထိုင် 500 ပျႃးယူႇ။ ဝဵင်းတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼၼ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ် ၼိုင်ႈသိၵ်ႈ 1 ႁဵင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈပႆႇတၼ်းသုၵ်းသေ ၼဝ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵဵပ်းဢဝ်မႃးၶၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈဢမ်ႇလိူင်ႇ။ မၢၵ်ႇၶဵဝ်မၼ်းၼိုင်ႈၸွႆႉ လႆႈသိုဝ်ႉ 7 ႁဵင်ပျႃး ဢၼ်သုၵ်းမၼ်း ၼိုင်ႈၸွႆႉ 5 ႁဵင်ပျႃး။

ပၢႆလိူဝ် ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၵႃႈယႂ်ႇၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈသမ်ႉၼဝ်ႈ – သုမ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၵိၼ်းၸႂ်။ မၢင်ၸဝ်ႈ ၼီႈပီၵၢႆယင်းပႆႇပေႇ ပီၼႆႉသမ်ႉ သုမ်းထႅင်ႈလႄႈ တႃႇပီတေမႃးတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉ – ၶၢဝ်ႇၶမ်းသႃးငဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း