Saturday, July 13, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဢဝ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း PJ လႅၵ်ႈပဵၼ် PV

Must read

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆ့ၵႂႃႇ ဢၼ်တီႈလုမ်းႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း(passport) မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း Passport သႅၼ်း PJ (Passport for Job) ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈပဵၼ် Passport သႅၼ်း PV (Passport of Visit) ၼၼ်ႉလႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မေႊၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆလႄႈ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းဝႆ့ ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း PJ ၶဝ် ၸင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း PV သေ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ လွင်ႈလၢႆႈ PJ ပဵၼ် PV ။

- Subscription -

တႃႇတေ ဢဝ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း PJ သေ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်း မီးၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ တေလႆႈမီးပႃး လိၵ်ႈႁွင်ႉၵၢၼ်(demand letter) တင်းဝႂ် OWIC ထႅင်ႈ ။ တႃႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း PJ ပဵၼ် PV ၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း 2 သႅၼ်ထိုင် 7 သႅၼ် ။ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈဝႆးသမ်ႉ လႆႈပၼ် 10 သႅၼ်ပၢႆ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်မႃးလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇယွၼ်း ႁဵတ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၼမ်မႃး ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင် QR Booking သေႁဵတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင် QR သေ ႁဵတ်းပၼ်သေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉထႅင်ႈႁိုင်ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈဝႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်သေ ႁဵတ်းလၢႆးဝႆး။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းတၢင်ႇယွၼ်း တႃႇႁဵတ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈလုမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း တႃႈၵုင်ႈ မီးၶိဝ်းတဵမ် ထိုင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2024 ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လုမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ ၊ ပတဵင်ႇလႄႈ ပႃႇၵိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2024 ၼၼ်ႉမႃး လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ပၵ်းပိူင် Online Booking မႃး – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်တီႈလုမ်းႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း တိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ ပီ 2024 ၼႆႉမႃး လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ပၵ်းပိူင် Online Booking သေ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉတၢင်ႇယွၼ်းၶၢမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈသေႁဵတ်း တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢၼ်မၵ်းတမ်းပၼ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူႈလွၵ်းလၢႆးသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ် ၊ ယွၼ်ႉပၵ်းပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတၢင်ႇယွၼ်း ႁဵတ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းၵေႃႈၼမ်မႃး။  တီႈလုမ်းႁဵတ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 2,700 ၵေႃႉၵူၺ်း – ၶၢဝ်ႇ DVB ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း