Saturday, June 15, 2024

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉပပ်ႉယေးငိုၼ်း

Must read

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈ ထိုင်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၾၢင်ႉပပ်ႉယေးငိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇႁွတ်ႈၵႂႃႇ ထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းလႄႈ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 06/06/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – သဵၼ်ႈမၢႆဢၵွင်ႉ/ ပပ်ႉယေးငိုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ် MOU မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼမ် ၊ ငိုၼ်းၸူႉႁွမ်ၼမ်ႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်သေ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ (ပလိၵ်ႈထႆး) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ဝႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁႅင်းၵၢၼ် MOU မိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈယေးငိုၼ်း မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃး ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊ MOU ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉ ပပ်ႉယေးငိုၼ်းၶဝ်သေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းလႄႈ ၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပပ်ႉယေးငိုၼ်းၼႆႉသေ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉ ၺွပ်းတူဝ်လႄႈသင်၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉလႄႈသင် ႁႂ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈလႄႈ လုမ်းႁႅင်းၵၢၼ် – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုမ်းၽွင်းတၢင် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉပႃးဝႃႈ မၢႆလပ်ႉ PIN ပပ်ႉယေးငိုၼ်း/ မၢႆဢၵွင်ႉယေးငိုၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသိမ်းဝႆႉတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇလီပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵူၺ်း – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း