Saturday, May 18, 2024

ၽႂ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

Must read

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈသွမ်ႈၼၼ်ႉ တေပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 25/05/2018 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇလႂ်၊ သုၼ်ႇလဵဝ်လႂ် သင်ဝႃႈ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 02-11/07/2018 ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1) ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်း ဢွင်ႈတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇယူႇ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ မီးၽူႈတႅၼ်းၸႄႈမိူင်းဝႆႉ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေမႃးၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈလၢႆးၶႃႈႁဝ်းၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းသေ တေၸတ်းလူင်းမႃးၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်း ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႆႉၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉမၼ်းတႄႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ 13 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ထိုင် 11/07/2018 ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈထွၼ်ၶိုၼ်း ၽိုၼ်လဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵေႃႈထွၼ်လႆႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/07/2018 ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၵူတ်ႇထတ်းၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ် တၢင်ႇ ယိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16-22/07/2018 ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 03/11/2018 တီႈ ၼင်ႈဢၼ် ပဝ်ႇဝႆႉ မီး 13 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းတႆး 1 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ၊ တီႈၼင်ႈလုင်းမူၼ်း ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီ 2017။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း