Sunday, July 21, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၸႂ်ႉၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၶၢႆႉၸူးမိူင်းမၢဝ်း

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးတေႃႇၼႃႈၵၼ် တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ႁႂ်ႈ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ဝၼ်းတီႈ 1-2/12/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်း ယွမ်ႇသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇ ယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ လူင်းမႃး ၵမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝႆႉ တီႈမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၶဝ်ၸႂ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇ တင်းဝဵင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဢွၵ်ႇတီႈၸေႊၵဝ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်တေပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈတီႈၶူဝ်ၸေႊၵဝ်ႇ – မိူင်းမၢဝ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် လႆႈၶၢႆႉဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉ တီႈဝဵင်း မိူင်းမၢဝ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊဝႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 500 ယဝ်ႉ ၵေႃႈ မုင်ႈၸူးတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း