Friday, March 1, 2024

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – သီႇပေႃႉ

Must read

 ၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လိူၼ်ၼိုင်ႈတဵမ်တဵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ပႂ်ႉလွၵ်ႈငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ  ၽွင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇသီႇပေႃႉသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မႃးၺႃး ၵူၼ်းပႃးၵွင်ႈပွတ်းသေ ပႂ်ႉႁေႉပွတ်းတၢင်းယွၼ်းငိုၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈဢၼ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယွၼ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၵမ်းၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၸုမ်းလႂ် ပႂ်ႉဝႆႉ ။ ၽိူဝ်ႇၵမ်းမႃးတႄႉ မႃးႁူပ်ႉသႂ်ႇ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉဝႆႉ တီႈတၢင်းၽႄ တၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁေ ပႃးၵွင်ႈပွတ်းႁေ။  ၵူဝ်ဢမ်ႇႁၼ်ၵွင်ႈမၼ်း သမ်ႉပၢႆယုၵ်ႉၼႄႁေဢေႃႈ ။ႁိမ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ဢေႃႈ။ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ၵႃႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၵႃႈၶဝ်ႈၽွင်ႈၼႆလႄႈ ၼွင်ႉၶႃႈ ဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၶႃႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၼႆ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူဝ်သေ ၸူၵ်းပၼ်မွၵ်ႈႁဵင်ၼိုင်ႈဢေႃႈ။ၵၢမ်ႇလီ ၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉႁဝ်းသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တေႉတေႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇသင်သေ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ထၢင်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းပွမ်တူဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်းသေ မႃးပႂ်ႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၺ်းႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။တီႈဢၼ်မီး ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၼႆႉ မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸမ်တၢင်းၽႄၵႂႃႇတၢင်ႉယၢၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈဢၼ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယွၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ၼုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်သိူဝ်းသိုၵ်းယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း ။ဢမ်ႇႁၼ်မီးၸၼ်ႉသင်။ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈပၼ်ငိုၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တူၺ်းၵွင်ႈမၼ်းၵေႃႈ လ်ပ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၵွင်ႈတေႉ။ တေပဵၼ်ၵူၼ်းပွမ်တူဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်းသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ။ၽွင်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၼ်းလိူင်းၵေႃႈ ၼမ်လူး။ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈတၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၵူၺ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၸူၼ်ႁိမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႈမီးမႃးၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 5 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇ သၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵိုတ်းႁႄႉသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၾူၼ်းၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း