Friday, December 8, 2023

ပွႆးၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 680 ပီ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပၢင်ပွႆး ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 680 ပီ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၼ်းၼမ်လၢႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 24-29/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ပႃႇၵၢင် ဢိူင်ႇမိူင်းၼုင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

သင်ၶၸဝ်ႈ/တူႉပီႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ် 7 မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ထိုင် 15 ၶမ်ႈ(လိူၼ်ၾၢႆႇမိူင်း)ၸိုင် သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်းႁဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ်မႃးၵူႈပီ။ ပေႃးလိူၼ် 7 မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈၸိုင် သင်ၶၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လွတ်ႈဢၢၼ်ႇထမ်း၊ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 7 မူၼ်း 15 ၶမ်ႈသမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇဢၼေၵၸႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးၽြႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် မိူင်းၼုင်းၼႆႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်းပွတ်း မိူင်းပဵင်း၊ မိူင်းငႅၼ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းလႃး၊ သိုဝ်လိုဝ်း၊ မိူင်းပွၵ်ႉ၊ ပၢင်သၢင်း၊ တင်းပွတ်းသိပ်းသွင် ပၼ်းၼႃး၊ ၵဵင်းႁုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်းၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီၵေႃးၸႃ 700 ပီတဵမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈ လိူၼ်သၢမ်ၶိုၼ်ႈ 8 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ။ ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်ၼႆႉ တၢင်းသုင်မီး 9 သွၵ်ႇ၊ တိၼ်တႅၼ်ႈ ၵႅဝ်ႈ (ပလၢင်ႇ)သမ်ႉ မီး 6 သွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်းၼႆႉ လႆႈႁွင်ႉ မၢဝ်ႇသၢဝ် (သူၺ်ႇပီႇ) 55 ၵေႃႉသေ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ် သိၼ်ႁႃႈသဵၼ်ႈသေ ၸင်ႇၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉ။ မႆႉဢၼ် တေဢဝ်မႃးသၢၼ်ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် မႆႉၽႆႇႁၢင်ႈလဝ်း၊ တၢင်းယၢဝ်းမႆႉ ႁႂ်ႈယၢဝ်း 3 ဝႃးၶိုင်ႈ။ တေ ဢမ်ႇႁႂ်ႈမီးႁွႆးမူင်ႈမႅင်းၸီး၊ ပွင်ႈမႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပွင်ႈမႆႉ ဢၼ်ယၢဝ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်း သၢၼ်ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၶုၼ်ၽီ ၶုၼ်ဢိၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူၼ်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။

ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်ၼႆႉ မီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင် ဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၶၢၵ်ႇ။ သင်လုၵ်ႉၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇၸိုင် မီး 51 လၵ်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းၼုင်းတႄႉၵႆၵၼ် 7 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း