Saturday, June 15, 2024

 ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ၵုမ်းၵေႃႇတီႈယူႇ/ၵိၼ်လႄႈ တီႈႁဵၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

Must read

ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 100 ပၢႆၼၼ်ႉ  တေၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွင်ႈတီႈၵိၼ်/ၼွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လူဝ်ႇပႃးယွင်ၼမ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတႃႇဢၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ။

Photo : ႁၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ

ၸၢႆးၽူဝ်းႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆလွမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးၾူၼ်မႃးလူမ်းမႃးၼႆ တီႈယူႇတီႈၵိၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တေမႄးၵုမ်းၶိုၼ်းၽွင်ႈဢေႃႈ ။ တီႈၼွၼ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢဝ်လဵၵ်းမုင်း လဵၵ်းၵင်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးလူမ်းထိပ်ႇထူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယမ်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။မၼ်းဢမ်ႇလူမ်ႈလီ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တေမႄးၵုမ်းၶိုၼ်း။ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ တႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈလုၵ်ႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉသေ လူင်းၵုင်းၵႂႃႇ ဢၢပ်ႇတီႈတိၼ်လွႆပုၼ်ႉလႄႈ ပေႃးၾူၼ်မႃးၼႆ မၼ်းမီးပိူဝ်ႉမီးဢုင်။ ပေႃးထိုင်မႃးၶိုၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼမ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတႃႇဢၢပ်ႇၵေႃႈ တေႁဵတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉပၼ်ဢေႃႈ။ၼမ်ႉမေႃႇဢဝီႇၸိတႄႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းသမ်ႉ ပႆႇမီးယွင်ၼမ်ႉမၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း   မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 100 ပၢႆ မေႃသွၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေ ပူင်သွၼ်ပၼ်ယူႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆ။

Photo : ႁၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆ တီႈၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႆႉၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် လႄႈၵႆႉ ပဵၼ်ၶူမ်း ဢွၵ်ႇတုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။တေလႆႈဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼမ်ႉဢၢပ်ႇ ၶႂ်ႈမီးဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉပၼ်ႁေ၊ တီႈယူႇတီႈၵိၼ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၺႃးၾူၼ်ၼၼ်ႉၼႆ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမႄးၵုမ်းယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပႂ်ႉႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ ငိုၼ်းတၢၼ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ တေသဵင်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၼပ်ႉဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလူဝ်ႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 3600 သႅၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၼႃႇ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ သႅၼ်မၼ်း 500 ၵူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပႆႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမႄးၵုမ်း တီႈယူႇၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ”-  ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလွမ်ႉ တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသင်ၶ၊ ၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႉယၢၼ်း   ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၼ်လႄႈပူၵ်းပွင်မႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း