Saturday, May 18, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈမူႇၸေႊ လႆႈမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 17/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ် မိူင်း ၵုတ်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းဝႅတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢႆႈမူၼ်း ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈတီႈပုမ်လႄႈ မိုဝ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလဵၵ်း ၸုမ်းထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇ ပၢင်တြႃး ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႈတူၼ်ဢၼ်ၺႃးတႅင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၼင်ႈႁေႃးတြႃးယူႇ ႁဵတ်းၼၼ် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇတီႈပုမ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၼႅတ်ႈၶႄတူဝ်သေ မိတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပၢတ်ႇၺႃးမိုဝ်းမၼ်းၸဝ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝႅတ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေယူႇႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈၸႂ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်း တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵိၼ်သူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵိၼ်သူႇသမ်း လွတ်ႈလႅဝ်း။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်း တႄႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်မႃးတႅင်းၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေလႅပ်ႈယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မႃးတႅင်း ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈမူၼ်း ဢႃယု 35 ပီ။ မၼ်း ၸၢႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယၢမ်းႁဵတ်းတူင်ႇရၽသေ တိုၵ်ႉလူင်းဝတ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း မိူင်းၶႄႇ ဝႆႉယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမူႇၸေႊ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶၢင်တူဝ် ဢၢႆႈမူၼ်း ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမူႇၸေႊသေ ပိုတ်ႇဢမူႉ(ၶၻီႊ) ဢဝ်လိူင်ႈ လၢဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း