Monday, May 29, 2023

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ။

Photo : ႁႅင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် May Day တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 1/5/2023  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်  တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇတုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ။

- Subscription -

ထွင်းၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁေမႃး တုၵ်းယွၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်း သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် တတ်းမၵ်းမႃးပၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼၢႆးၸၢင်ႈတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈမႃးတုၵ်းယွၼ်းတႃႇသုၼ်ႇလႆႈတူဝ်ႇၵဝ်ႇ လႄႈ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းဢေႃႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵိၼ်ၵၢၼ်ယူႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁႅင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် May Day တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး

ပၢင်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း (ယၢမ်းထႆး) သေ မီးၶပ်းမၢႆလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၵ်ႇသဵင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈသင် ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈသင် တူဝ်တႅၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo : ႁႅင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် May Day တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး

ၼၢင်းယိင်းၶမ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းလႄႈ ဝတ်းဝႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵၢၼ်လီငိုၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈလီ ၵမ်ႈၽွင်ႈငိုၼ်းလႆႈလီ ၵၢၼ်သမ်ႉဢမ်ႇလီၸိူင်ႉၼႆၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မႃးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈပဵင်းၵူၼ်းထႆးၶဝ် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ မီးၸုမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၊ MAP Foundation , Empower ,  HDRF, BEAM education Foundation၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း(Migrant Workers Federation)  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်း။

Photo : ႁႅင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် May Day တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး

ၸၢႆးၶမ်းၸၢမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ မီးလၢႆမဵဝ်းဢေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတူၺ်းႁၼ်ထိုင်သေ လူတ်းယွၼ်ႇပၼ် မၢႆႈမီႈ ဢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၽွင်ႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈၵူဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁႅင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် May Day တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်လႆႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈဝတ်းဝႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပႆႇတၼ်း ယဝ်ႉ လႆႈတေႃႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမေႃယဝ်ႉမေႃတူဝ်ႈ ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵမ်းၵမ်းဢႃယုမူတ်း သမ်ႉထႅင်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ႁဵတ်းဝတ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ ႁႂ်ႈမီးတီႈလဵဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇတေႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၼႆၸိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း လႆႈလႅၼ်ႈၵႂႃႇ လႅၼ်ႈမႃး လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃသုမ်း ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၼမ်ၼႃႇၼႆ ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် တၢင်တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း