Wednesday, March 22, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈၼိုင်ႈ

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ  190 တင်ႈလၢၼ်ႇသေ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ တႄႇဢဝ် 1 သႅၼ် ထိုင် 3 သႅၼ်ပျႃး ။

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵႃးလူင် 10 လေႃႉ လႆႈပၼ်ၶဝ် 1 သႅၼ်။ 18 လေႃႉသမ်ႉ လႆႈပၼ် 3 သႅၼ်။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပူၼ်ႉၵူတ်ႉၶၢႆ တၢင်းဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမူႇ ၸေႊၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 190 ဢၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈလူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉၶဝ်ပၵ်း ဝႆႉ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူၺ်း ၵႃးသုၼ်ႇတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ယွၼ်း ၵႃႈၼမ်ႉ ၼဵင်ႈၸဵမ်း၊ ၵႃႈၶဝ်ႈၵႃႈၽၵ်းၶဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပၼ် 3 ႁဵင် – 5 ႁဵင် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ ၶဝ် ယွၼ်းမူတ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 190 ၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵၼ်တင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵွင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ဝၢႆးသေ ၶဝ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်ယဝ်ႉၼႆႉ လွင်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊၼႆႉ တႄႇပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း