Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း လွင်ႈလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢႅဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢင်းပွင်ႉ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈသႂ်ႇပၼ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း ႁၢမ်ႈ သိုၵ်း SSPP
Photo by – Owner/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈသိုၵ်း TNLA ပွင်ႇလႅင်းၸူး သိုၵ်း SSPP မိူဝ်ႈ 1/2/2023

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းလိၵ်ႈ ၸူးၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇသေ ဢႅဝ်ႇႁႃၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း တႃႇၶွၼ်ႇပီၼႆႉ။ ၸဝ်ႈ ၶွင်ႁၢၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်းမိူင်း မၢၼ်ႈ မီးၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်းတီႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင်တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း တႄႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶွၼ်ႇတႃႇပီ 2023 ၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ။ ၸုမ်းလႂ် မႃးၵဵပ်း ၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၵူႈၸုမ်း။ ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ၸဵမ်သႅင်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉလွၵ်ႉလွၵ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဝႆႉ ၵဵပ်းမူတ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၵူႈပီ။ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေဢိတ်း။ မၢင်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ၊ လႆႈပိၵ်ႉသႅင်ႇသေ ပၢႆႈလူင်း ၵႂႃႇယူႇ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း 3 သႅၼ်ပျႃး၊ ၼမ် သုတ်းထိုင် 20 သႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။  

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းသူၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆး SSPP ယွၼ်ႉၶဝ် ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵုမ်းၵူၼ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်းသေ ၸႅၵ်ႇၼႃႈတီႈၵၼ်ၵဵပ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ် ၵဵပ်းၸၢဝ်းတဢၢင်းၶဝ်၊ သိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵဵပ်းၸၢဝ်းၶၢင်ၶဝ်။ သိုၵ်းတႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၸၢဝ်းတႆး ၸိူင်ႉၼႆတေလီ။ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် သိုၵ်းၶၢင် မႃးၵဵပ်းၵေႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ်၊ သိုၵ်းတဢၢင်း မႃးၵဵပ်းၵေႃႈလႆႈပၼ်၊ သိုၵ်းတႆးမႃးၵဵပ်းၵေႃႈ လႆႈ ပၼ်လႄႈ ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢိူဝ်ႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး SSPP ႁဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိူင်ႉၼၼ် သိုၵ်းတ ဢၢင်းၶဝ် ႁၢမ်ႈသိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ်ပွင်ႇလႅင်း သိုၵ်းၶၢင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ
Photo by – Owner/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈသိုၵ်းၶၢင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပီ 2023

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းၸူး သိုၵ်းတႆး SSPP ဝႃႈ ႁၢမ်ႈၵဵပ်း ၶွၼ်ႇ၊ ၵဵပ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်းၶဝ် ႁဵတ်းသိုၵ်း။ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵဵပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းသိုၵ်းၸိုင် ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း တေၸုၵ်းတၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းတဢၢင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်တီႈႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းတႆး ႁဵတ်းၸိူင်ႉ ၼၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယူႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 90 % မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇၼမ် ၼႃႇဢႃးလႃး လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇၵူႈၸုမ်း။ ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းတႆး တေၵႂႃႇၵဵပ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းသမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၵဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းၸူး SSPP ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP သေ တေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသု ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်း ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မီးၵၢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်းငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႇမတီႇ ၸၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈၼင်ႇၵၼ်သေ ၵႄႇလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ တႄႉ တႄႉ ဝႃႈဝႃႈယူႇ။ ဢၼ်ၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေဢွၵ်ႇမႃး။ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄလွင်ႈၽႃႇသႃႇ၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်းသင်။ သင်ၶဝ် မီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ မႃး ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ/ ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃး၊ ၸွမ်းပွၵ်ႇယွမ်ႇမႃးၶိူဝ်း ယႂ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်း တိူဝ်းၼမ် လိူဝ်ၵဝ်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ပၢၼ်ႇ(ယေးငိုၼ်း)၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ် ၶွၼ်ႇတီႈၸုမ်းၶဝ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉသဵင်ႈ သင်ဢမ်ႇ ၵႂႃႇသႂ်ႇၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈလဝ်း တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း