Wednesday, June 19, 2024

ၶိူင်ႈမိၼ် မိူင်း ၼီႊပေႃႊတူၵ်း ၵူၼ်းတၢႆ ႁိမ်းၸမ် 70

Must read

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် ATR 72 သၢႆၵၢၼ်မိၼ် Yeti Airlenes ၶွင်မိူင်းၼီႊပေႃႊ တူၵ်းတီႈဝဵင်းပေႃႉၶ်ႁႃႊရႃႊ မိူင်းၼီႊပေႃႊ ၵူၼ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပႃးမႃး 72 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆ 68 ၵေႃႉ လွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် 72 ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် 4 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ၊ ရတ်ႉသျႃႊ၊ ဢႆႊယႃႊလႅၼ်ႊ၊ ၶူဝ်ႊရီႊယႃႊၸၢၼ်း ၊ ဢိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆမိူင်း။

ႁိူဝ်းမိၼ် ATR 72 ၼႆ့ ၶွမ်ႊပၼီႊ Airbus လႄႈ Leonardo ႁူမ်ႈၵၼ် ၶူင်သၢင်ႈဝႆ့သေ ၸႂ်ႉမႃး ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ပီယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းတီႈမိူင်းၼီႊပေႃႊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈလီတူၵ်းၸႂ်သုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီတွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းၼီႊပေႃႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။
တီႈမိူင်းၼီႊပေႃႊၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1992 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ် သႅၼ်း Airbus A300 တူၵ်းႁိမ်းဝဵင်း ၶတ်ႉမၼ်ႊတူႊ ၊ မိူဝ်ႈၼၼ့် မီးၵူၼ်းတၢႆပဵၼ် 167 ၵေႃ့ လူးၵွၼ်ႇလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း