Friday, June 14, 2024

ၵူၼ်းသိုဝ့်ၵိၼ်လဝ်ႈတီႈလွႆၸႄႈ မိူင်းမွၵ်ႇ ပဵၼ်ၵွင်ႉၽိတ်း တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃ့

Must read

ၵူၼ်းသိုဝ့်ၵိၼ်လဝ်ႈတီႈလွႆၸႄႈ မိူင်းမွၵ်ႇ လႅၼ်ႈလိၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶႄႇ  တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃ့။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၵူၼ်းသိုဝ်းၵိၼ်လဝ်ႈ တီႈလွႆၸႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၺႃးၵွင့်လူ့တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃ့ သေ 2 ၵေႃ့တိုၵ့်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃဝႆ့။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လွႆၸႄႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၶဝ်သိုဝ့်ၵိၼ်လဝ်ႈသေ မိူဝ်ႇ ၼႆဢေႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃႈတင်းၸၼ်းၶႃႈယဝ့်။မၼ်းပဵၼ်လဝ်ႈၶႄႇဢေႃႈၼၼ့်။ပေႃးၵိၼ်ယဝ့်ၵေႃႈ တႃမူဝ်း ၊ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇမႃးၼႆဢေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တၢႆၵႂႃႇယဝ့် 10 ၵေႃ့ ၸိူဝ်းလႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃၵေႃႈ တိုၵ့်မီးယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

လဝ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းလွႆၸႄႈၵိၼ်သေ လႆႈလူ့တၢႆၼႆ့ တဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးမိၵ်ႈသင် ဢမ်ႇႁူ့ဝႃႈ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်လႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆ့ လဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ လုၵ့်တီႈဝဵင်းပၢင်မွၵ်ႇ သေသူင်ႇၶၢႆထိုင် လွႆၸႄႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆယွၼ့်လဝ်ႈၼႆ့ ဢႃယု 20 ပီ ထိုင် 50 ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးလၢႆလၢႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လွႆၸႄႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႄ့ႁၢမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ သိုဝ့်ၵိၼ်လဝ်ႈ ဢၼ် ႁၢၼ့် တေႃႇမူမူႇ ဝၢင်းၶၢႆဝႆ့ၼၼ့်။ပေႃးႁၼ်ၽႂ်သိုပ်ႇသိုဝ့်ၶၢႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇမွပ်ႈပၼ် ႁူင်းပလိၵ်ႈဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း