Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS/SSA ယူတ်းယႃပၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 28/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵေႃးပၵဝတ်ႉထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးယူႇ ဝႆႉတီႈၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵေႃႉပဵၼ်မေး ဢၼ် တူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼႆသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး တေၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢၼ် မီးၾၢႆႇတူၵ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းႁိုင် 15 မိၼိတ်ႉၵူၺ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းသေ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈယူတ်းယႃပၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၼႆႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႄႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် တေၶဝ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ယူတ်းယႃၼႆၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS/SSA ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်။ ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်တေယူတ်းယႃပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆ ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး တင်း ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် လင်ႁိူၼ်း 15 လင်၊ ၽူႈၸၢႆး 19 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 41 ၵေႃႉ။ တီႈဝတ်ႉရတၼသူၺ်ႇၵူႇသမ်ႉ 109 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းၶွပ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း