Friday, February 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ –  PDF ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်ႈ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး လၢႆ မူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၵွင် 88 ဢဵၼ်ႁႅင်း သိုၵ်း 40 ပၢႆ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးယူႇႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၵျႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်  ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႆႉ တေမီး 3-4 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်တေၶဝ်ႈမႃးယူႇ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈတေႃႇထိုင်မိူင်းပေႃးလႅင်း။ သင်ဝႃႈ မိူင်းလႅင်းယဝ်ႉ ၶဝ် တေၸႅၵ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ပဵၼ်လၢႆၸုမ်းသေ ပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၵႃး။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ႁႅင်းတႄႉ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၽဝ်ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 88 ဢၼ်ၶဝ်ႈပၵ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ KIA, PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 88 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတႃႇၸႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁိၼ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၶျၢၼ်းမျေႉယွင်ႇၶျီႇ၊ ဝတ်ႉလေႃးၵ မႃႇရၸဵင်ႇလႄႈ ဝတ်ႉၼိ သေႃးၵ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း တေမီး 650 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈယိင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမူၵ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး လၢႆလၢႆဝၼ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းမၢၼ်ႈဢႅၼ်ႊမၵျီးၵုင်း၊ မၢၼ်ႈထွၼ်ႊလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸွင်ႇလေး (ကြောင် လည်ကျေးရွာ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း PDF ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်သေ ၶဝ်ႈပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸူးသေ ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ သင်ဝႃႈ ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၸိုင် တေမႃးၼႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေလႆႈလူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ယူႇ တီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းလႂ် မႃးပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢဝ်တီႈယူႇပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၸွမ်းႁွင်ႈသဝ်း၊ ႁွင်ႈယႃလႄႈ ႁူင်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 – 21/10/2022 ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁွင်ႈယႃ၊ ႁူင်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း