Friday, March 31, 2023

ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ တပ်ႉၸုမ်း 7 လွႆတႆးလီ လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလီ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 76 ပီ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ တပ်ႉၸုမ်း 7 လွႆတႆးလီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:06 မူင်း ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃ လီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ လွႆတႆးလီ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆး လွႆတႆးလီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈႁဝ်းသမ်ႉ မီးဝႆႉတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈပွတ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်ၵဝ်ႉ၊ ၶူမ်း(ၽိဝ်ၼင်) ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ။ လႆႈၽႃႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉၵမ်း ၼိုင်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ် 9 လပ်းမႃးၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈမဝ်းလႄႈ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ သေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈတပ်ႉၸုမ်း 7 လွႆတႆးလီၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း တႄႇဢဝ်ပီ 2012 တေႃႇ ထိုင် 2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီသေ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ လႆႈယင်ႉလိုဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉၼႆႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ပႃႈလူႇမွၼ်း မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း