Thursday, July 18, 2024

လုၵ်ႈၸၢႆး ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမႄႈသေ ၾင်တူဝ်တၢႆမႄႈဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

လုၵ်ႈၸၢႆးဢႃယု 23 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းပၢင်လူင်  ၶႂ်ႈလႆႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ တုၵ်းပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉပၼ်လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈတင်း 2 ၸဝ်ႈသေ ၾင်တူဝ်တၢႆမႄႈဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈမၼ်းသိုဝ်ႉပၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ယွၼ်းငိုၼ်း တီႈမႄႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸႂ်လမ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ယဝ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမၼ်းတင်းမႄႈမၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ပေႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ မႄႈမၼ်းပဵၼ်တႆး ။ ၶဝ်လုၵ်ႉသၼဵၼ်းလူင်းမႃးယူႇပွၵ်ႉ 3 ။ မၼ်းၶႃႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 10 ၶႃႈၼေႈ တူၺ်းတႄႉ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11 မၼ်းၶုတ်းလုၵ်းႁိမ်းဢႅမ်ႈၽိုၼ်းၶဝ်ႁိမ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေၾင်မႄႈမၼ်း ယဝ်ႉလီငၢမ်း။ တူဝ်တၢႆပေႃႈမၼ်းတႄႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇႁိမ်းၵူႇၼွၼ်းၶဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းဢေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆၾင်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဢူၺ်းၵေႃႉမႄႈ မၼ်းမိူဝ်းႁွင်ႉတႃႇၵႂႃႇၸွႆႈပၢင်သွမ်းပိူၼ်ႈတင်းသၼဵၼ်းၼႆသေ ၸူးမိူဝ်းႁၼ်ပိူင်ပဵၼ် မၼ်းလႄႈပိူၼ်ႈၸင်ႇႁူႉၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12 ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူဝ်းႁွင်ႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး တႃႇၵႂႃႇၸွႆႈပၢင်သွမ်း မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းလႄႈတီႈမိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉမီးလိူတ်ႈမီးယၢင်ၵူဝ်ႈၵိူဝ်ႇဝႆႉ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇႁွင်ႉၵၼ်မႃးတူၺ်းလႄႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈတူဝ်တၢႆ ပေႃႈမၼ်းလႄႈၶုမ်မႄႈမၼ်း။

မၼ်းၸၢႆးတႄႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈ တီႉလႆႈမၼ်းၸၢႆးတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈ ႁိမ်းတၢင်းမႂ်ႇပၢင်လူင်-ႁူဝ်ပူင်း   မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 12/3/2022 ။ မၼ်းၸၢႆးလဝ်ႈလၢတ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႄၶိုၼ်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉသေ  ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈၵုမ်းၶင်တူဝ် မၼ်းဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ပၢင်လူင် – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈမီးယိၼ်ႉယႃႈႁႅင်းၶႃႈၼေႈ ။ ၵွပ်ႈၼႆထိုင်တီႈပေႃးႁတ်းၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။  တီႈပၢင်လူင်ႁဝ်းၼႆႉ ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵိၼ်ယႃႈၵိၼ်ၾိၼ်ႇၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ လီၵူဝ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ ” – ၵူၼ်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

တူဝ်တၢႆ ပေႃႈမၼ်းတႄႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃပၢင်လူင်ယဝ်ႉသေ ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2022   ပလိၵ်ႈလႄႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ  ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မႃးၶုတ်းတူဝ်တၢႆမႄႈမၼ်း ၶိုၼ်းတီႈ ႁိမ်းဢႅမ်ႈၽိုၼ်း တီႈႁိူၼ်းၶဝ်။

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမႄႈတၢႆၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး။

ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဢဝ်ပေႃႈမႄႈမၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးၶၢတ်ႈႁွင်ႈႁိူၼ်းၶဝ်သေယူႇဝႆႉ 2 ၵေႃႉယူႇသေတႃႉ  ႁိူၼ်းၶဝ်ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢုတ်ႇ  ၊ ၵဵပ်းသဵင်လႆလီ လႄႈ ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁိူၼ်းဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈယိၼ်းသဵင်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း