Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လုမ်းလႃးၼွင်ၼွၵ်ႈဝဵင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶိုင်ပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႂ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လၢႆၸုမ်းလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လုမ်းလႃး ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လုမ်းလႃးၼွင်ၸိတ်ႇ ၶိုင်ပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 09/03/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးသႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈလုၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵျွင်း ပႃးၸဵမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢဵၼ်ႁႅင်းၸမ် 200 ၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃး ပိုၼ်ႉတီႈသၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ။

- Subscription -
ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လုမ်းလႃးၼွင်ၸိတ်ႇ ၶိုင်ပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႂ်ႇ

ၸၢႆးယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးလုမ်းလႃးဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တီႇသဵၼ်ႈတၢင်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးလႆႈ၊ လၢင်းတိုဝ်ႉၼမ်ႉႁႂ်ႈ ၸၢင်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ၊ ဢၢပ်ႇ ၼမ်ႉလႆႈ ၊ ပၵ်းပၢႆႉတီႈလႂ်ပဵၼ်တီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ပေႃးၸမ်လိူၼ် ႁႃႈမႃးႁဝ်း ၶႃႈတေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃးထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉ ၼွင်ၸိတ်ႇ ဢၼ်မီးၼွၵ်ႈဝဵင်း တႃႇလုမ်းလႃးၸတ်းပွင် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ။

ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼမ်ႉႁူး လႆလူင်းပဵၼ်ၼမ်ႉၼွင် လႆလတ်းတူင်ႈၼႃး လဵင်ႉၼမ်ႉၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေလႆ  ၶဝ်ႈၸူးၼမ်ႉတဵင်း ယူႇၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 8 လၵ်း၊ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးသႅင်  ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း