Sunday, July 21, 2024

ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆးၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈထွမ်ႇ

Must read

ႁူင်းပွႆႇသဵင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM 1476 KHz ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈထွမ်ႇလၢႆး ၵၢၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈထွမ်ႇ ႁူင်းပွႆႇသဵင် AM 1476

ဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးသေႃဝေႃးထေႃး AM 1476 KHz ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈထွမ်ႇ မီးၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်လႄႈ ၽူႈထွမ်ႇလၢႆးၵၢၼ်ၾၢႆႇ တႆး ပႃးၸဵမ်ၾၢႆႇ လႃးႁူႇ၊ ယၢင်း၊ လီႇ သူး၊မူင်ႉ၊ မဵၼ်ႉ၊ ဢႃးၶႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁိမ်း 50ၵေႃႉ။

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈထွမ်ႇ ႁူင်းပွႆႇသဵင် AM 1476

ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း ၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်ၾၢႆႇတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸူမ်းသိူဝ်း လႄႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈမီးတိုဝ်ႉ တၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး။ ၶႂ်ႈယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၼိူဝ် လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽႃသႃ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆလႄႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ တီႈယူပ်ႈယွမ်းမီးသင် လႄႈတႃႇႁႃလၢႆးတၢင်းပူၵ်းပွင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ။ မီးလွင်ႈယွၼ်းၽိူမ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းၽိၶျယႃႊ မိူင်းၼၢဝ်း ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႃႈလူင်(ၼႃႇယၵ)ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈတီႈ ၼႂ်းပၢင် ၵုမ်ဝႃႈ – “ လွင်ႈဢၼ်သူၸဝ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် သေ ဢၼ်လႂ်ႁဝ်းၶပ်းၶိုင်ပၼ်လႆႈၵေႃႈ တေၶပ်းၶိုင်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းပွႆႇသဵင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး สวท ၵဵင်းမႆႇၼႆႉၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 14/05/1971 ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသၼ်လွႆ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ။ လႆႈပိုၼ်ၽႄႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၼႂ်း ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇလၢႆး ၵၢၼ်ၽႃသႃတႆးတႄႉ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ပွႆႇသဵင်ၽႃသႃၾၢႆႇတႆးမႃး 20 ပီပၢႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း