Thursday, July 18, 2024

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်

Must read

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႇတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ် ၽွင်းဢႃယု 71 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ – ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:30 မူင်း ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ ဢႃယု 71 ပီ လူႉသဵင်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7 ဝၢႆးဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢၼ် တေဢွၼ်ၵၼ် လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ꧠႅပ်းႁၢင်ႈ – လိၵ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပၢင်မႃႇသႃႇ လႄႈ လိၵ်ႈမွင်ၸ်ႂ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ၸဝ်ႈမျႃႉဝတီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းမၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်း ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 10 ပီ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃတႃႇသေႇ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႅတ်းသႅဝ်းလီယူႇ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 5 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတီႈၵိူဝ်းၵုမ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ။ မၼ်းၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉတွၼ်ႈတႃႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပဵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင်ၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေလႆႈဝႃႈ ပႃႇတီႇႁဝ်း လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ယႂ်ႇလူင်ဢၼ် ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်း တေလႆႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈလုင်းႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ႁႅင်းဢီးသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈလုင်းႁဝ်းသေ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် မႃးယူႇတႃႇသေႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တႃႇပႃႇတီႇတႆးတေႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်တိုၵ်းသူၼ်းမႃးတႃႇသေႇ။

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸဝ်ႈထီး ပႃးသူၺ်ႇမျႃႉ ၸႃတိ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 6 ၵေႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉၵၢင်။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်တင်း တေႃႇသူၺ်ႇသူၺ်ႇ ၶူးသွၼ် လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး မီးလုၵ်ႈလၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း