Thursday, May 30, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူၺ်ႇၺွင်ႇ 2 ၵေႃႉတၢႆ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူၺ်ႇၺွင်ႇ/ ရွှေညောင် တၢႆ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇ ႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်တၢႆမႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း တီႈတၢင်းၽႄ/ၾႆးလႅင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸွမ်းလမ်းယိုဝ်းသေ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇတၢၼ်ႉသိၼ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 21 ပီ လႄႈ မွင်ႇတဵင်းၼၢႆႇ ဢႃယု 25 ပီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇၶၢႆႇသေႃးဝိၼ်း ဢႃ ယု 20 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

 ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၶဝ်မႃး။ တီႈတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးႁွႆးၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးႁွႆးၽႃႇတတ်းသေ ယဵပ်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ၶႃႈယဝ်ႉ။ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသေ ၸင်ႇ လႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃး”-  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ထၢမ်တီႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဝႃႈ “ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်”   ၼႆသေ “ပေႃးဝႃႈပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ် ” ၸင်ႇပၼ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇၶၢႆႇသေႃႇဝိၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉၼႆသေၵူၼ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး မႆႈၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် မၼ်းၸၢႆး ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းဝႆးဝႆးသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း