Friday, December 8, 2023

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ယေးငိုၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်း ယူဝ်းမပၢၼ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။

ဝၼ်းတီႈ 21/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 04:30 မူင်း၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ (ယူဝ်းမပၢၼ်ႇ) ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 2 ၊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလၢၼ်းမတေႃႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉတႂ်ႈယေးငိုၼ်း လႆႈလူႉလႅဝ်တင်းသဵင်ႈ။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ယေးငိုၼ်းဢေႇရႃႇဝၻီႇ ဢၼ်ၸမ်သႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၼၼ်ႉလႄႈသင် လူႉၵွႆတင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၸွတ်ႇဝႆႉၼႃႈယေးငိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆပႃး။ ၵႃႈၶၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉပႆႇလႆႈႁူႉ။ ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း လႆႈႁူႉဝႃႈမီးၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၼင်ႇၵၼ်၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၸၼ်ႇတႃႇထုၼ်း ဢႃယု 46 ပီလႄႈ မမေႃႇမေႃႇ ဢႃယု 43 ပီ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈယေးငိုၼ်း ယူဝ်းမပၢၼ်ႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈယေးငိုၼ်း ဢေႇရႃႇဝၻီႇ 1 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း 21 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇလၢႆႇ ၵေႃႈလူင်းထတ်းတူၺ်းတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈႁူင်းယႃ။ တပ်ႉပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Engineer သိုၵ်းၵေႃႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းထႅင်ႈ။ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶေႃႈမုလ်းတီႈၵွင်ႈထၢႆႇၵမ်းသိုဝ်ႈ CCTV ဢၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉတီႈယေးငိုၼ်းလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လၢၼ်းမတေႃႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇ၊ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးဝၢင်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၾၢႆႇတၢင်းယေးငိုၼ်း ယူဝ်းမပၢၼ်ႇ ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၽူႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းယေးငိုၼ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ၊ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း