Wednesday, June 7, 2023

ၶၢဝ်ႇၽၢမ်းၽူႈၼမ်းၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း လူႉသဵင်ႈမုၼ်

Must read

ၶၢဝ်ႇၽူႈၼမ်းၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA) ႁိုဝ်ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) ဢႃယု 80 ပီပၢႆ လႆႈလူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၶုၼ်းမိင် ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢမ်းၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇၽၢမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း လူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/02/2018 တီႈႁူင်းယႃၶုၼ်းမိင်။ ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ၽႄႈၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထိုင်ၼႂ်းလိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢမ်း။ လုၵ်ႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈယူႇလီလိပ်းၶီးယူႇ။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီမၼ်းၸဝ်ႈ၊ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇၽၢမ်းၼႆႉၽႄႈၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်ၽွင်းငမ်းဝႆႉ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၼႆႉပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2009 ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း သိုၵ်းယႂ်ႇ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ထိုင်တီႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈငိူင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ပၢႆႇသႅဝ်ႇၶျိူၼ် ၶိုၼ်းႁၵ်းလင်မၼ်းၸဝ်ႈသေ ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉယဝ်ႉ တူဝ်ပၢႆႇသႅဝ်ႇၶျိူၼ် တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ႁပ်ႉႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်သေ ၽွင်းငမ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၸုမ်း MNDAA ဢၼ်ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း