Sunday, July 21, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈမိူင်းငေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ဢႃယု 55 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵျွၵ်ႉမႄး ။

Image: ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း/ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ် ၺႃးယိုဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 7/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းဢေးယွၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ   ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဝ်ၵွင်ႈသတ်ႉယမ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈမၼ်းၼၢင်း  တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈႁူင်းယႃ  ။

- Subscription -

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း  ၺႃး ယိုဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယမ်း။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇထိူၼ်ႇယိုဝ်းၽိတ်း။ ထၢမ် တူၺ်းမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃၸွမ်းၽႂ် မီးၵူၼ်းတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းသႂ်ႇတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ လႅပ်ႈတေယိုဝ်း ၽိတ်းၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းယိုဝ်းပဵၼ်ၽႂ် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ  တူဝ်ပႃႈၼၢင်းဢေးယွၼ်း ၸင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ် ႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇယူတ်း ယႃတူဝ် ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ်  ၸဵမ်ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး တေႃႇထိုင် မုၼ်ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ။   ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းယိုဝ်းသေပွၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်း ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၼ်းၸၢႆးလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉ မႄး  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း