Sunday, June 16, 2024

ၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႂမ်ႈသပိတ်ႈ ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တေႃႇၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ

Must read

ၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တီႈၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵႂၢတ်ႇၽဵဝ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၸိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ မွၵ်ႈႁိမ်း 700,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၼီႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ်။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇထႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (MGR Online) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးဝၢႆးသေ ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႂမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇ ၸွမ်ႁၢၼ်မွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃး-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင် ၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸွမ်ႁၢၼ်မွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်းၼႆႉ မီးလွၵ်းတွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတေႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႃႉထုပ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ 688,000 ၵေႃႉပၢႆ ပေႃးလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း”-ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉယူႇၼႆႉ ၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊၵေႃႈဢမ်ႇၵွတ်ႇၵႆႇ တူၺ်းလၢႆလႆႈ။ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁုၵ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း”- ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ။

လွၵ်းလၢႆးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼႆႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်းတင်းသဵင်ႈ ၶွင်ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇတီႈၼႂ်းယေးငိုၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊ၊ ပႃးၸဵမ်ႁၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇသိုၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈ 6 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊၶဝ် လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ်။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလၢႆလၢႆၵေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆၸူဝ်ႈၵူၼ်းယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉယိပ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၵ်းဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလုၵ်ႉမိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ် သေပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်သုၼ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ။

ၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးသေသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/02/2018 တီႈဝဵင်းလူင်ထႃႊၵႃႊ မိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ် လႆႈသူင်ႇသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ 8,000 ၵေႃႉ ပၼ်တီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉ။ ဝၢႆးသေလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ တေတႄႇႁႅၵ်ႈသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: AFP

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း