Thursday, July 25, 2024

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈႁပ်ႉသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး

Must read

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၸိုင်ႈထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး/ရင်းဝလ်း “The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant” ပၼ်ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ။

ပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈသူးၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ မီးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈသူးၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼပ်ႉႁဵင်ၶဝ်ႈႁပ်ႉ။

- Subscription -

ၸုမ်ႈသူး “The Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant”ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်၊ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵူႈပီ။ ၸုမ်ႈသူးၼႆႉမီး 8 ယၢင်ႇ။

တႃႇတေႁပ်ႉၸုမ်ႈသူးၼႆႉ တူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးတင်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းတီႇထႅၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆ့ မိူဝ်ႈပီ 2013 ၵေႃႈလႆႈသူး/ရၢင်းဝလ်း တီႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆးမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၸိုဝ်ႈသူး/ရၢင်းဝလ်းတႄ့ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

သူးၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ပၢၼ်ၸဝ်ႈမႁႃဝရႃးၽွၼ်း တႄႇမွပ်ႈပၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈၽူႈၼမ်း ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း။ တႄႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၶရိတ်ႉ 1869 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း