TYO သီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

0

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်မူႇဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 -15 /02/2018 မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 8 ၸုမ်းလႄႈလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႆး၊ လီႇသူး၊ ယၢင်း၊ မၢၼ်ႈလႄႈပဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 36 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆးၶူင်သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈပူင်သွၼ်ပၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႃႈတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇပၢႆး ပိူင်ၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဝၢႆးပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မေႃႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဝူၼ်ႉ လွင်ႈထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင်၊ ထုၵ်ႇလီမီးသင်၊ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈ ၵွင်ႉသၢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမေႃႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/02/2018ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူမ်း ဢိူင်ႇတမ်ႇၽၢၵ်ႇ မီးၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈ ၼႃးမႃးႁူမ်ႈ 49ၵေႃႉ ၊ ဝၼ်းတီႈ 12/02/2018 ၼၼ်ႉသမ်ႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင် ဢိူင်ႇၵုင်းသုတ်းမီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 46 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here