“ပေႃးဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးမႃး” ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here