Saturday, May 18, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၻူဝ်ႊမိၼိၵ်း ရႅပ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းတီႈ 6/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လီလီသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ Mark Farmaner ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၸိသင်ႇ တီႈ Burma Campaign UK လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉလႅပ်ႈတေဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႂ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးၸိၸမ်ႈဝႃႈ – တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼိူဝ် ၵလႃးရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၽိူဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ တႃႉသႂ်ႇႁႅင်း ႁၢမ်ႈလွင်ႈၼႆႉႁႂ်ႈလႆႈလူးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေတိူဝ်ႉယမ် ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈ ယႃႉလူမ်ႉလႆႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်း (မျၢၼ်မႃႉ ဢူးပႅင်ႇ) ၊ MEC ၊ သိမ်းၾူၼ်း မၢႆႇတႄးလ်၊ မျၢၼ်ႊမႃႊပီႊယႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်လူင်တႄႉ မၼ်းၸၢႆးၸိၸမ်ဝႃႈ – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵူၺ်းၶႆႈဢဝ်လိူင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ ၊ တုၵ်းတႃ ၶွမ်ႊပၼီ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇႁူမ်ႈႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသင် – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019 ၵေႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းမၼ်း 4 ၵေႃႉဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း