Saturday, July 20, 2024

ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈႁႃလႆႈၵူႈတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ မႆႈၸႂ်လုၵ်ႈလၢၼ်တိတ်းယႃႈ။

Photo by – CCDAC Myanmar/ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈၵဵင်းတုင်

လုင်းၸၢႆးၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈလၢၼ်လဵၼ်ႈယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်တၢင်းသုၵ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“ယၢမ်းၼႆႉ ႁႃသိုဝ်ႉယွႆႈၵေႃႈငၢႆႈ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈပေႃး။ မၢင်တီႈ မဵတ်ႉ ႁႃႈပၢၵ်ႇ ၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃးၵေႃႈမီး။ ပေႃႈၵႃႉလူင်ၵေႃႈတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆယူႇၵူႈဝၼ်း။ လုၵ်ႈလၢၼ်သႅၼ်းမႂ်ႇၵမ်ႈၼမ် မဝ်းယႃႈ ၽိတ်းမေႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵမ်ႈၼမ် သိုၵ်းၼိူဝ်လွႆမႃးၵဵပ်းၵႂႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုၼ်း။ပႃးတင်းလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ” – လုင်းၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၵႃႉ၊ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ် ၊ ဢၼ်ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵေႃႈမီးၼမ် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ဝႃႈ ပလိၵ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 245,725 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/6/2020 ပလိၵ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်တုင် – လွႆမူၺ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႉလႆႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇယႃႈ လမ်းၼိုင်ႈ၊ တီႉလႆႈရူတ်ႉဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ၊ ပလိၵ်ႈႁႄႉဢမ်ႇၵိုတ်းသေ ႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ ပလိၵ်ႈ လိုပ်ႈလမ်းၸွမ်းတီႉလႆႈထႅင်ႈရူတ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းတီႉလႆႈရူတ်ႉတၢင်ႇယႃႈ 3 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃးသၢမ်လမ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်/တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းမူတ်း ယႃႈဢႆႊသ် Ice ၼမ်ႉၼၵ်း 980.98 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 3 ၵီႊလူဝ်ႊလႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ 2 ၶိူင်ႈ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းမူတ်းၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 245,725 သႅၼ်ပျႃး၊ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈလၢဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး – ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉၶၢႆငၢႆႈၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ သႂ်ႇၸႂ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် လႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢၼ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း