Monday, July 15, 2024

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သေၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 23-25/01/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈလုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၸုပ်ႈ 3 ႁူမ်ႈၵၼ်တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် မိူဝ်းၼႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈတၢင်ႇၸႄႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸမ် 30 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်းမႃးမိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၊ ထတ်းသၢင်လႄႈတမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TYN လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃ ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းပေႉတူဝ်၊ ၵမ်ၸႃတႃၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႂ်ႈလႆႈမီးၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈၶေႃးသေၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈၸွႆႈႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်း ” ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 – 29 /12/2017 ၼၼ်ႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် လူင် (Tai Youth Conference) ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈဝၢၼ်ႈသပျေႇတၢၼ်း ဝဵင်းတေႃးၵျႂႆး ဢိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတၶႃး တိူင်းပႃႇၵိူဝ်။

ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် (Tai Youth Conference) လိူၵ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ် သွင်ပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈတီႈၼိုင်ႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) မိူဝ်ႈပီ 2013 ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵေႃႈတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈပီ 2015 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၸတ်းႁဵတ်း တီႈထုင်ႉပဵင်း တိူင်းပႃႇၵိူဝ်။

Photo by- TYN

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း