Wednesday, July 17, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်လင် တီႈပၢင်လူင် မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးၵွၼ်တႆး/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းမွင်ႇမိၼ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်း ပႃႈၼူၼ်း ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 2 (သူၺ်ႇပီႇတႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပွၵ်ႉဝဵင်းၶမ်းၵတ်းယဵၼ်) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵွၼ်တႆး ၵူၼ်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်လင် တီႈပွၵ်ႈ 2 (ပွၵ်ႉသူၺ်ႇပျီႇတႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပွၵ်ႉဝဵင်းၶမ်းၵတ်းယဵၼ်) ၼႆၶႃႈ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ဢူးမွင်ႇမိၼ်ႉၼႆႉ မီးလူမ်းႁူဝ်ၸႂ် ဢမ်ႇပေႃးလီသေ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၽဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းႁၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းမွင်ႇမိၼ်ႉၼၼ်ႉ လူမ်းသမ်ႉပဝ်ႇႁႅင်းလႄႈ ၾႆးၸင်ႇလၢမ်းပႃးႁိူၼ်းပႃႈၼူၼ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းပႃႈၼူၼ်းတႄႉ တၼ်းလႆႈယူႇၽွင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈဝႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း သွင်လင်ၼႆႉႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢဝ်ၵႃးႁူတ်းၼမ်ႉ 4 လမ်း မႃးၶႄၸွႆႈဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵွၼ်တႆး ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပႃႈၼူၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃးၶႄၾႆး 4 လမ်း ႁွတ်ႈမႃးၶႄၸွႆႈ။ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၾႆးၸင်ႇတေယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇ။ သင်ဝႃႈ ရူတ်ႉၶႄၾႆး ဢမ်ႇ တၼ်းမႃးၶိုတ်းၸိုင် ၾႆးၸၢင်ႈလၢမ်းထိုင်မွၵ်ႈႁိူၼ်း 3 လင်ၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈႁွင်ႉဢဝ်တူဝ် လုင်းမွင်ႇမိၼ်ႉ ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်ဝႆႉတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင် ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း