Sunday, June 16, 2024

CSSU တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

Must read

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ တေထိုင်ၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 01-02/02/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်ၵုမ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Committee For Shan State Unity (CSSU) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ CSSU ပီ 2017 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တေထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃး လႄႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်တၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယူႇတီႈ CSSU သေ ၸင်ႇလႆႈမွၵ်ႇထိုင်ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈ ၸုမ်းတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈတေဢုပ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်းႁူပ်ႉၺႃးမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇတေလႆႈႁူပ်ႉၵၼ် ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ/ ၼင်ႈၼၵ်းၵေႃႈ တေလႆႈမွပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ။ ၸုမ်းတႆးယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC [ဢၼ်မီး SSPP/SSA ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ)၊] ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) ဢိၵ်ႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2013 ဝၢႆးမႃး ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး (ESSDDP) ၊ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်သိုင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး (NGSS) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး-မိူင်းထႆး (TNAT)၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းမႃး။

CSSU မီးယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မီးယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ လၵ်း ၵၢၼ် သွင်ပိူင်- 1.ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၵမ်ၸႃတႃ (ၵၢမ်ႇၵျမ်ႇမႃႇ) ၸိုင်ႈတႆး။ 2.ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Political framework) ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ် မိူင်း (ၸိုင်ႈတႆးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း