Saturday, May 18, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိင်းၶူဝ်လမ် ႁိမ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်း ၵေးသီး ဝၢၼ်ႈၸိင်းလႄႈ ၶူဝ်လမ် ၵႆႉမီးၸူၼ်ပႂ်ႉႁႄႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 08/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး ဢူးသီႇႁႃႉ တင်းမေးၼၢင်း တေႃႇၼိၼ်းၼိၼ်းၶၢႆႇ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးယေးထႅတ်ႉဢွင်ႇ ထုၵ်ႇၸူၼ်ႁႄႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝၢၼ်ႈသၢႆးမူၼ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်တင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်မႃးၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵူဝ်ႇယေးထႅတ်ႉဢွင်ႇ ၺႃးၸူၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈတူဝ် မၼ်း ၸၢႆးသေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(1) ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ် တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ပႆႇႁူႉ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးတႄႉ လႆႈတၢင်ႇဢမူႉ/ၶၻီး ဝႆႉတီႈႁူင်း ပလိၵ်ႈမိူင်းၼွင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ၸူၼ်လိူင်ႇ။ မွၵ်ႈလိူၼ် သွင်လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵႆႉၺႃး။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး လမ်းၼိုင်ႈၺႃးၸူၼ် ယိုဝ်းသႂ်ႇသေ တၼ်းပၢႆႈ လွတ်ႈ ၵတ်ႉၵႃႈ တူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင် တီႈၽၵ်းတူလူတ်ႉတႄႉ ႁၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၵေးသီး မိူင်းၼွင် ဝၢၼ်ႈၸိင်း သၢႆးမူၼ်ႇ ၵိဝ်ႇသွၵ်းသေ လူင်းၸူးၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ဢၼ်ၸူၼ်လိူင်ႇ ပဵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈၸိင်း သၢႆးမူၼ်ႇ။ ပဵၼ်ထုင်ႉတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၵုမ်းၵမ်။ ယၢၼ်ၵႆတိူၵ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 10 လၵ်းပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း