Saturday, May 18, 2024

တူဝ်တႅၼ်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆးယိင်း

Must read

တူဝ်တႅၼ်းတႆးၵဵင်းမႆႇလႄႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆးယိင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 09 – 11/01/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၵ်းပိူင် လွင်ႈတူၺ်းလွမ်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆး – ယိင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၵဵင်းမႆႇဢေႃႊၶိတ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၸုမ်းNGOလႄႈတူဝ်တႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 9 ၶိူဝ်းႁူမ်ႈၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 1,000 ပၢႆ၊ ၼၢင်းသႅင်မိူင်းလီ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး လႆႈတၢင်တူဝ်ၼၢင်းယိင်းတႆးသေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆးလႄႈယိင်း၊ လွင်ႈပၵ်းပိူင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇ မႃးတႃႇတူၺ်း လွမ်သုၼ်ႇလႆႈ၊ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸုမ်း ၼႅင်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းသႅင်မိူင်းလီ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသမႃးၶူမ်းလႄႈပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် ၼႆႉၵေႃႈမီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉတူၺ်းလွမ်ၵူႈၵေႃႉ ပေႃးပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းမီးလွင်ႈထုၵ်ႇၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈလီ၊ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ ၵိူဝ်းၵုမ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉပၵ်းပိူင်သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၸၢႆးယိင်း မိူဝ်ႈပီ 2558(2015) ဝၢႆးမႃးၵေႃႈမီး ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉၵူႈပီ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေႁူႉၸၵ်း ပၵ်းပိူင်ၼႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈပၵ်းပိူင်ၼႆႉ တူၺ်းလွမ်ႁူမ်ႇငမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo – Saeng Mong Lee

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း